PL EN

Import paliw

ESPPOL Trade S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Anwim, została powołana do życia w 2019 r.

22 stycznia 2020 r. otrzymała koncesje na obrót paliwami (OPC) oraz na obrót paliwami z zagranicą (OPZ). 
Tym samym, ESPPOL Trade od 1 lutego 2020 r., rozpoczął działalność operacyjną w zakresie handlu międzynarodowego, w tym importu paliw i biopaliw ciekłych. Podstawowym celem działalności ESPPOL Trade S.A. jest zapewnienie dywersyfikacji oraz poprawa ekonomii zaopatrzenia szybko rozwijającej się w Polsce sieci stacji paliw MOYA.  

ESPPOL Trade S.A. – koncesje 

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC)

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi pozwala na handel hurtowy oraz detaliczny paliwami ciekłymi w Polsce. Koncesję wydaje Urząd Regulacji Energetyki w formie decyzji. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzona wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi posiadającymi wymagane koncesje w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi.
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ)

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą pozwala na handel hurtowy oraz detaliczny paliwami ciekłymi z zagranicą. Decyzję o przyznaniu koncesji wydaje Urząd Regulacji Energetyki. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzona wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami posiadającymi wymagane koncesje w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi.  

Pobierz dokumenty

Data publikacji
Nazwa pliku
22.12.2021 r.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.

ESPPOL Trade S.A.
kontakt

ESPPOL Trade S.A. 

ul. Daimlera 2,
02-460 Warszawa, POLSKA

Telefon:

NIP: 5252789604
 REGON: 383351300
KRS nr: 0000892662

Kapitał zakładowy: 1.500.000,00 zł, opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.